Testset pH/Aktivt syre

Activ Pool Test Set PH / Aktivt Syre är ett enkelt och effektivt sätt att bestämma vattnets pH-värde och halt av aktivt syre. Test kittet innehåller avläsningsbehållare med tryckta färgkoder, snabblöslig tabletter till pH (Phenol Red) och aktivt syre (DPD4), samlade i praktisk behållare. Enkelt och tydlig manual ingår.

Fyll behållaren med vatten upp till märket och tillsätt respektive. Phenol Red och DPD4 tablett i var sin kammare - se märkning på förpackningen och behållaren. Observera att tabletterna ska placeras i de minsta kammarna utan färg. Skaka behållaren medan tabletterna lösas upp - i 20-30 sekunder. Jämför vattenprovet färg med den på tryckta färgskalan. Välj en av de färger som matchar färgen på vattnet bäst och avläs vattnets pH-värde och innehåll av klor vid den påtryckta färgen.

Pris

Testset för vattnets värden vid klorfritt badvatten