ActivSpa Klor granulat 56%

Spa Klor

Spa-klorgranulat 56% används för effektiv desinficering av badvattnet i spabad inomhus och utomhus, vildmarksbad och mindre trädgårdspooler.

Bruksanvisning: Justera alltid badvattnets pH-värde till 7,0–7,4 först. Här upplevs badvattnet som mest behagligt och Activ Spa Klor-granulatet desinficerar optimalt.

Dosering: Vid nyfyllning: Tillsätt 9 g SPA-klorgranulat per 1 000 liter badvatten. Badvattnet ska därefter mätas regelbundet och klorinnehållet ska hållas mellan 2–5 ppm (mg/l). Du bör lösa upp Spa-klorgranulatet i en ren plastbehållare med vatten. Tillsätt först vattnet. Lösningen hälls i spavattnet medan cirkulationspumpen körs. Alternativt kan Spa-klorgranulatet försiktigt strös ned i spavattnet framför munstyckena, under förutsättning att cirkulationspumpen körs. Låt cirkulationen vara igång i minst 20 minuter efter att granulatet har tillsatts.

Pris

Klorgranulat 1kg 159:-